Upprustning i gamla hamnen

Portmáns gamla hamn har inte längre några kajer, där båtar kan lägga till. Men den har en båtklubb, Club Nautico Portmán, och snart ett upprustat torg mot havet.

Bilden visar kommunens vision av det upprustade torget.

Torget Marina Española ligger ovanför Club Nautico Portmán. En smal gata, Calle de la Marina Española, leder från samhället upp till torget. En trappa går ner från torget till gamla hamnen.

Hamnen låg tidigare i den direkta förlängningen av Club Nautico Portmán. Om allt går enligt planerna för att återskapa Portmánbukten, kommer detta att åter bli Portmáns hamn, nu med plats för många småbåtar men också fiskebåtar. Läs mer i ”Arbetet i bukten återupptaget”.

Upprustningen av torget – projektet kallas ”Utsikt över fiskehamnen” – är ett av tre kommunala projekt i Portmán. De ska alla återställa den historiska miljön och gynna turismen.

När jag besöker torget pågår arbetet för fullt med att ställa i ordning huset med uteplats, som vätter mot torget. Torget i sig med trappan ner till gamla hamnen är i stort sett klara.

Upprustningen av Marina Española ska vara klart senast i februari 2024. Bakom upprustningen står kommunen La Union, Region Murica och Spaniens industriministerium. Kostnaden är drygt 83 000 euro, knappt en miljon kronor.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 17 januari 2024