Framtid i solen

Portmán hade en stolt historia, som går tillbaka 2 000 år. Men Portmán en gick in i en nedåtgående spiral under andra halvan av 1900-talet. Men omkring år 2000 kom vändningen. Nu pekar allt uppåt, även om fastighetskris, coronapandemi och Brexit gjort hack i kurvan.

Vändningen för Portmán kom i början av 2000-talet med kvarteret och samfällighetsföreningen Puerto Vallarta. Det var byns första nya kvarter avsett i första hand för fritidsboende nordeuropéer och spanjorer, men även för dem som ville slå sig ner i Spaniens sol för gott med Medelhavet inpå knutarna.


Portmánbukten åter
Samtidigt började både kommunen, La Unión, och provinsen, Murcia, att rusta upp Portmán med omgivningar.

Portmán genomgår nu steg för steg förändringar, med nybyggnation av bostäder, även om finanskrisen fick utbyggnaden att göra halt. År 2016 fick byn ett hotell. År 2018 fick hamnen i öster (nya hamnen) två åretruntöppna strandrestauranger (en av stängt några månader på vintern), förutom den restaurang som funnits där sedan tidigare.

Den största förändringen blir mot havet. Portmán ska återfå en stor del av Portmánbukten, som gruvdriften har slaggat igen. År 2016 började man att täcka över slaggområdet i buktens östra del och gräva ut en stor del av bukten (bilden visar dagens strandlinje). Målet är att flytta tillbaka dagens kustlinje flera hundra meter och återge Portmán den förlorade havskontakten.

Ny playa och småbåtshamn på gång
Större delen av Portmánbukten kommer att grävas ut över hela dess bredd.

En ny, bred playa kommer att bli den nya strandlinjen. Resultatet blir att Portmán får en 1 300 meter lång sandstrand. Bakom sandstranden blir det en strandpromenad med lummiga träd.

Från Puerto Vallartas mitt och bort mot gamla hamnen i väster blir det en småbåtshamn för närmare tusen båtar. Lilla Portmán får därmed en stor marina. Gamla hamnen ska åter bli en hamn med fiskebåtar, som går ut till de fiskerika vattnen utanför.

Strandlinjen 200 meter från husen
När arbetet är slutfört – ingen vågar säga när – kommer strandlinjen nedanför Puerto Vallarta mot småbåtshamnen att vara tillbaka ungefär där den var, innan gruvnäringen slammade igen bukten. Till detta kommer en ny, lång playa nära våra bostäder.

Våra hus – liksom Puerto Vallartas hela sida mot havet – får då Medelhavet cirka 200 meter bort.

Längs havet ska det bli strövområde med restauranger och kaféer. Väster om Portman – upp mot bergen – finns planer på att anlägga en golfbana.

Boka din plats i solen här!

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 9 januari 2023