Framtid i solen

Portmán hade en stolt historia, som går tillbaka 2 000 år. Men Portmán gick in i en nedåtgående spiral under andra halvan av 1900-talet. Men omkring år 2000 kom vändningen. Nu pekar allt uppåt, även om fastighetskris, coronapandemi och Brexit gjort hack i kurvan.

Vändningen för Portmán kom i början av 2000-talet med kvarteret och samfällighetsföreningen Puerto Vallarta. Det var byns första nya kvarter avsett främst för fritidsboende nordeuropéer och spanjorer, men även för dem som ville slå sig ner i Spaniens sol för gott med Medelhavet inpå knutarna.

Portmánbukten åter
Samtidigt börjar både kommunen (La Unión) och provinsen (Murcia) att rusta upp Portmán med omgivningar och återställa den igenslammade Portmánbukten (bilden).

Portmán genomgår nu steg för steg förändringar, med nybyggnation av bostäder. År 2016 får byn ett hotell. År 2018 får hamnen i öster (nya hamnen) två åretruntöppna strandrestauranger (de stänger några månader på vintern), förutom den restaurang som finns där sedan tidigare.

Den största förändringen blir mot havet. Portmán ska återfå en stor del av Portmánbukten, som gruvdriften har slaggat igen. År 2016 började man att täcka över slaggområdet i buktens östra del och gräva ut en stor del av bukten (bilden visar dagens strandlinje). Målet är att flytta tillbaka dagens kustlinje flera hundra meter och återge Portmán den förlorade havskontakten.

Ny playa och småbåtshamn på gång
Större delen av Portmánbukten kommer att grävas ut över hela dess bredd.

En ny, bred playa kommer att bli den nya strandlinjen. Resultatet blir att Portmán får en cirka 1 300 meter lång sandstrand. Bakom sandstranden blir det en strandpromenad med lummiga träd.

Från Puerto Vallartas mitt och bort mot gamla hamnen i väster blir det en småbåtshamn för närmare tusen båtar. Lilla Portmán får därmed en stor marina. Gamla hamnen ska åter bli en hamn med fiskebåtar, som går ut till de fiskerika vattnen utanför.

Strandlinjen drygt 100 meter från husen
När arbetet är slutfört – ingen vågar säga när – kommer strandlinjen nedanför Puerto Vallarta mot småbåtshamnen att vara tillbaka ungefär där den var, innan gruvnäringen slammade igen bukten. Till detta kommer en ny, lång playa nära våra bostäder.

Våra hus – liksom samfällighetsföreningen Puerto Vallartas hela sida mot havet – får då Medelhavet med småbåtshamnen drygt 100 meter bort.

Bilden visar planen för Portmánbukten, med samfällighetsföreningen Puerto Vallarta och semesterbostäderna mot havet till höger i utkanten av bilden; de ligger innanför den fjärde piren i småbåtshamnen.

Boka din plats i solen här!

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 8 januari 2024