Cabo de Palos

Rakt öster om Portmán, där Spaniens kust viker av från nord-sydlig riktning till väst-östlig, ligger en fiskeby som blivit en liten stad, Cabo de Palos.

Cabo de Palos är en smal halvö. Tillsammans med ögruppen Hormigas bildar den ett naturreservat, Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas.

Namnet Cabo de Palos kommer från det spanska ordet för udde, ”cabo”, och det latinska ordet för lagun, ”palus”, och syftar på Mar Menor (”lilla havet”), Medelhavets största innanhav, nordöst om Cabo de Palos.

Typisk turistort
Den bebyggda delen av Cabo de Palos har vuxit från en liten fiskeby till trivsam småstad med samma namn. Cabo de Palos har drygt 1 100 invånare, alltså marginellt fler än Portmán, och är en del av kommunen Cartagena.

Cabo de Palos har kvar karaktären av fiskeby, även om turismen nu sätter sin tydliga prägel på samhället.

CabodePalos_A

Här finns gott om mysiga restauranger, välsorterade livsmedelshallar, småbutiker, småbåtshamn och en mäktig fyr som tronar över kapen och Medelhavet.

Cabo de Palos är en typisk turistort, med den har historia från bronsåldern, storhetstid under romartiden och identitet som La Manga längre norrut saknar.

Gudaort i förkristen tid
I förkristen tid fanns det – enligt den romerska författaren och naturfilosofen Plinius den äldre samt den romerske författaren Rufus Festus Avienus – i Cabo de Palos ett tempel för Baal Hamon. Han var den mäktigaste guden i den feniciska kolonin Cartagena. Templet blev senare tillägnat den romerske Saturnus.

På 1500-talet, under kung Filip II:s regeringstid, byggde spanjorerna ett vakttorn för att skydda kusten mot anfall från pirater och berber. Från tornet skickade man meddelanden genom att elda med pinje. I dag återstår bara ett litet bestånd med pinjeträd.

År 1862 började bygget av fyren, som stod färdig 1865, på ruinerna av det gamla vakttornet.

Sjöslag i två krig
Två viktiga sjöslag har ägt rum utanför Cabo de Palos.

1815 drabbade USA:s flotta och Barbareskpiraterna samman.

1938 stred sjöstridskrafter lojala med Spaniens folkvalda regering mot flottenheter från Francos upprorsstyrkor i vad som blev det spanska inbördeskrigets största sjöslag och den republikanska regeringens sista militära seger.

1906 inträffade en händelse till sjöss. Ett italienskt passagerarfartyg med italienska utvandrare till Sydamerika led skeppsbrott. Fartyget sjönk utanför fyren och tog många människor med sig i djupet.

Mäktig fyr
Cabo de Palos bär på ett tydligt marint arv. Det märks på restaurangmenyerna, den skyddade hamnen, båtaffärerna och den mäktiga fyren, Faro de Cabo de Palos.

Faro de Cabo de Palos blev färdig 1865 och lyser sedan den 31 januari samma år. Den är Spaniens största fyr, en mäktig stenbyggnad, 51 meter hög och med ett ljus som når 40 kilometer från land. Fyren står på en kulle utanför samhället, 81 meter över havet. Cirka 50 000 fartyg passerar varje år fyren.

Cabo de Palos har mer av ett året-runt-liv än La Manga, även om den bofasta befolkningen är liten.

text och bild:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 2 januari 2017