Från gruvor till turism

Portmán var en viktig stad i Romarriket, men blev en obetydlig by under morerna (nordafrikanska muslimer). Sedan fick Portmán ett nytt uppsving med gruvdriften, innan den blev historia och öppnade för dagens turism.

Det har funnits människor i Portmán i mer än 2 000 år. Grekerna kom först, sedan romare, vandaler, visigoter, byzantiska härskare, visigoterna igen och morer innan Portmán blev spanskt, som vi känner det i dag.

I dag är Portmán ett av tre samhällen i kommunen La Unión i provinsen Murcia, en av Spaniens minsta regioner.

Uppsving med gruvnäringen
La Unión är centrum i ett historiskt gruvområde, vilket också säger något om Portmáns historia. Under 1800-talet kom ett uppsving i Portmán, åter igen genom gruvnäringen. Portman var då en del av staden Cartagena.

År 1860 blev Portmán en del av den nya kommunen La Unión, som samlade gruvsamhällena i området. Uppsvinget höll i sig till slutet av 1900-talet, med nedgångsperioder efter första världskriget och andra världskriget.

Men gruvnäringens dagar var räknade, både i Portmán och kommunen La Unión som helhet, långt innan nedläggningen av gruvdriften var ett faktum.

Under romartiden och förromersk tid var det främst silver man utvann. Från 1800-talet och framåt spelade silver fortsatt en roll, men då utvann man den ur gamla slagghögar. Nu var det utvinning av tenn, bly och järn, som stod i fokus.

Gruvdriften går i graven
I mars 1990 stängde gruvnäringen i Portmán för gott, när bolaget Peñarroya plötsligt upphörde med verksamheten efter årtionden av rovdrift – och kritik.

I bergen ovanför vittnar kvarlämnade lok, vagnar och annat om en tid som var.

Framtiden såg dyster ut för Portmán. Till skillnad från tidigare nedgångsperioder – som mot slutet av Romartiden och efter första världskriget – var nu omgivningen förstörd av gruvdriften.

Portmánbukten var uppgrundad, som en följd av att gruvindustrin 1957 började spola ut lakrester i bukten. Berglandskapet var förött av gruvdriftens fula fotavtryck, även om byn Portmán kom lindrigt undan.

Gruvföretaget sålde mark och anläggningar till ett exploateringsbolag, Portman Golf, som delvis har samma ägare som Peñarroya.

Vändning år 2000
Runt 2000 kommer vändningen för Portmán.

Nu börjar bygget av Puerto Vallarta, det första nya kvarteret i byn avsett för i första hand fritidsboende. I samma veva börjar kommunen och provinsen att rusta upp den gamla gruvbyn.

Portmán går från gruvsamhälle till blygsam turism, som gör samhället unikt jämför med andra, hårdexploaterade kustbyar och kuststäder i området.

Portmán börjar staka ut en framtid i solen, med havsnära hus och lägenheter för sol- och värmetörstande nordeuropéer.

Boka din plats i solen här!

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 8 januari 2024