Bättre tider i Spanien?

Spanien går mot bättre tider, visar makrostatistik. I Cartagena och Portmán visar våra mikroobservationer, i form av shopping och byggnation, samma sak.

Julrean efter trettonhelgen lockade fler till Cartagenas stora shoppingcenter, Espacio Mediterráneo, än tidigare år. Ett annat sätt att ta temperaturen är räkna tomma butikslokaler i shoppingcentret, som haft många tomma lokaler allt sedan det öppnade i anslutning till finanskrisen 2008. Nu är det för första gången få tomma butikslokaler.

Ett annat lokalt tecken på vändning är att Portmán håller på att få ett hotell. All byggnation i Portmán stannade tvärt av som en följd av finanskrisen. Nu har det första bygget startat: ett litet hotell i samhällets västra utkant.

Fastighetspriserna är också en indikation på konjunkturutvecklingen. Under 2015 steg de spanska fastighetspriserna med en procent jämfört med 2014, vilket var den första ökningen sedan finanskrisen, enligt  IMIE Local Markets Index. I Murcia sjönk dock priserna med 4,3 procent. Portmán är för liten marknad, för att man ska kunna säga något om prisutvecklingen; den allmänna uppfattningen är dock att priserna har bottnat eller ligger nära botten.

Jörgen Bengtson