Bilvägar till Portmán

Bilvägarna från näraliggande flygplatser till Portmán är utmärkta. Vilken väg man än väljer, är det motorväg nästan hela vägen.

Bilvägen från de tre huvudflygplatserna – Alicante, Corvera/Murcia och Almería – är alla motorvägar nästan ända fram till Portmán.

Närmaste vägen från Alicante flygplats
Vägen från Alicante flygplats till Portmán är utmärkt och tar cirka 90 minuter. Nästa hela vägen är motorväg. Så här åker man från Alicante flygplats till Portmán via motorväg A-7/AP-7:

Kör ut från flygplatsparkeringen i riktning mot motorväg A-70. Avtagsvägen är efter några hundra meter.

Kör ut på motorväg A-70/E 15 mot Murcia. Vägen byter efter en stund namn till A-7/AP-7. Kör mot Murcia/Torrevieja/Cartagena (skyltningen varierar). Efter ett tag byter vägen namn till AP-7 och blir betalväg med två tullstationer, cirka 59 kilometer respektive 70 kilometer från flygplatsen. Europavägsskyltningen E 15 förekommer sparsamt, men E 15 är här samma som A-70/A-7/AP-7.

Efter knappt 90 kilometer ser man till vänster åtta vindkraftverk på ett bergskrön, som ramar in Portmán på andra sidan berget mot havet. Efter totalt cirka 106 kilometer, sväng av till höger på avfart mot väg MU-312 mot La Manga del Mar Menor (eller bara La Manga). Håll koll på skyltar och texten på vägbanan, annars är det lätt att komma i fel fil innan man är ute på motorvägen mot La Manga.

Sväng av höger mot Portmán på väg RM-314 vid tredje avtagsvägen mot Portmán (avfart även till Los Belones och La Manga Club Resort). Sväng alltså inte av vid första skylten (Portman och Llano del Beal). Sväng av vid avtagsvägen Portmán och La Manga Golf, väg RM-314, från rondellen genom golfområdet La Manga Club. Efter cirka 4,5 kilometer övergår vägen i en serpentinväg. Nedanför vägen ligger Portmánbukten och samhället Portmán.

Fortsätt nedför serpentinvägen, genom första delen av samhället Portmán, till en trevägskorsning med vita tvåvåningshus, vilket är samfällighetsföreningen (på spanska urbanización) Puerto Vallarta. Huvudingången till området, där porttelefon finns, ligger på gatan Calle Tejada 1, till höger i trevägskorsningen. Garageinfarten till våra bostäder ligger på gatan till vänster, andra garageinfarten (har siffran 3); totalt finns tre garageinfarter på denna huskropp mot havet. Avståndet från serpentinvägens början till Puerto Vallarta är 2,7 kilometer.

Alternativ kustväg från Alicante flygplats
En alternativ väg utan vägavgift är kustvägen, riksväg N-332, från Alicante i riktning mot Cartagena. Kör förbi Torrevieja och kör sedan ut på A-7/AP-7, där den upphör att vara betalväg, vid Dehesa de Campoamor. Det går också att köra första delen av motorvägen A-7/AP-7 utan att betala vägavgift; sväng då av vid Torrevieja norte.

Det finns också en annan huvudväg till Portmán, en västlig väg från vägen Alicante–La Unión–Cartagena, riksväg N-332.

Närmaste vägen från Murcia flygplats
Vägen från Murcia flygplats till Portmán är utmärkt och tar cirka 30 minuter.

Närmaste vägen från Almería flygplats
Vägen från Almería flygplats till Portmán är utmärkt. Nästa hela vägen är motorväg; stora delar av motorvägen har lite trafik. Den är cirka en timme längre än från Alicante. Delar av vägen är betalväg.

Kör motorvägen i riktning mot Cartagena. Tag sedan vägen mot La Unión och sväng höger strax före La Unión på riksväg N-332 till Portmán.

Det finns också en kustväg från Almeria till Cartagena, som långa sträckor är väldigt vacker. En möjlig alternativväg är att ta kustvägen del av sträckan eller i ena riktningen.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay

Uppdaterad 30 april 2023