La Unión ledande industristad

Portmán ligger i en tidigare gruvkommun, där huvudorten La Unión en gång i tiden var Spaniens tredje största industristad! Historien om när La Unión började likna guldruschen i Kalifornien är inte så känd.

År 1840 började brytningen av silver och andra värdefulla metaller i området som senare kom att få namnet La Unión– dock inte guld. Efter några år började folk att jämföra den med guldruschen i Kalifornien (1848–1855). Den här lilla delen av Spanien blev omtalad som ”Spaniens Kalifornien”.

La Unión växte snabbt under den här tiden och blev Spaniens tredje största industristad. Folk kom från hela Spanien, men också från andra delar av världen, för att bli rika på vad som fanns att bryta i de mineralhaltiga bergen, enligt tidningen Mas Amigos nummer 1 (mars), 2021.

Gruvdriften upphörde 1991, men staden – liksom Portmán – är ännu präglad av gruvepoken.

En speciell tradition, som lever kvar i La Unión, är gruvsångerna, minera, i flamencostil. Sedan 1961 har man i staden den största flamencotillställningen i världen, ”Festival Internacional del Cante de las Minas”.

En annan, mycket speciell, tillställning är La Unións variant av påskprocessionen. Alla spanska städer och byar har en påskprocession, även Portmán. La Unións unika påskprocession, ”Via Crucis Minero”, är en symbolisk vandring av Kristi väg längs Via Dolorosa. I processionen bär man ett kors med Jesus ned från berget och gruvan Agrupa Vicenta, genom staden till kyrkan. Detta sker vanligen på lördagskvällen före palmsöndagen. Processionen vandrar under tystnad, med tända ljus, trummor och kanske någon flamencosång i bakgrunden. Längs vägen står åskådare.

Läs mer om La Unión under La Unión.

Jörgen Bengtson