Stor strand planeras i Portmán

Om fyra år kommer Portmán att ha en lång, stor sandstrand. Den nya stranden kommer att ligga 250 meter närmare samhället än dagens smala strandremsa.

Hur är detta möjligt?

Svaret är en omfattande utgrävning av marsklandet mellan havet och Portmán, som är ett resultat av årtionden av gruvdrift. Fram till gruvans stängning 1992, sköljde gruvbolaget ut totalt 48 miljoner kubikmeter lakrester, som grundade upp den djupa Portmánbukten.

Lilla Portmán med ungefär 1 000 invånare kommer att få en stor och lång sandstrand. Det står klart sedan spanska myndigheter tecknat ett entreprenadavtal om utgrävning av Portmánbukten, som ska starta redan i augusti i år.

Stranden ingår i en större plan för Portmánbukten, där den andra är en stor småbåtshamn; den berättade vi om i artikeln Portmán får hamn för 986 båtar (17 juli 2016).

I en intervju i tidningen La Verdad på nätet (8 augusti 2016) talar Pedro Rivera, minister för offentliga arbeten och infrastruktur, om Portmán som en kommande ”turistisk enklav med potential”.

Hamnprojektet har en totalyta på 39 000 kvadratmeter i västra utkanten av Portmán, som tidigare var hamn med i dag är ett vasshav. Den nya hamnen ska ge plats åt 986 båtplatser, varav 171 fiskebåtar och andra lokala båtar samt 815 kommersiella båtplatser. I projektet ingår också restauranger, affärer och sportfaciliteter.

Jörgen Bengtson