Portman bas för vandringar

Portmán är en bra bas för dagsvandringar och promenader i bergen och naturreservaten runt Portman.

Det finns gott om vandringsleder, som utgår från Portmán eller dess närhet. Det går utmärkt att göra dagsvandringar med Medelhavet inpå knuten, vandra historiska vägar från romartiden, moderna vandringstigar i gruvlandskapet norr och öster om Portmán eller vandringsleder i det fantastiska naturreservatet Caleblanque, som börjar i Portmána östra utkant.

Vandringarna i Portmáns mikroklimat gör dem angenäma året år, inte stekande hett på sommaren och inte kallt på vintern.

Läs mer på www.portman.nu om
vandringsleder
• mikroklimatet

Jörgen Bengtson