Återställare för Portmánbukten

År 1957 började gruvindustrin att spola ut 48 miljoner kubikmeter lakrester i Portmánbukten. Bukten blev snabbt uppgrundad och har varit det sedan gruvnäringen gick i graven 1992. Nu pågår ett omfattande arbete med att återställa en stor del av bukten. Resultatet blir fina sandstränder, böljande kullar, stor småbåtshamn samt nya restauranger, affärer och sportanläggningar.

Den nya stranden kommer att ligga 250 meter närmare Portmán än dagens smala strandremsa. De nya, inbjudande stränderna kommer mindre än hälften så långt bort som dagens strandlinje räknat från bostäderna som Agneta och Jörgen Bengtson hyr ut.

Utgrävning av marsklandet mellan havet och Portmán är i gång. Arbetet började i augusti 2016 och kommer att ta ytterligare några år.

Stranden ingår i en större plan för Portmánbukten, där den andra är en stor småbåtshamn med plats för 986 båtplatser. Vi har berättat om stranden i artikeln Stor strand planeras i Portmán (9 augusti 2016) och om småbåtshamnen i artikeln Portmán får hamn för 986 båtar (17 juli 2016).

Bilden visar arbetet i buktens västra del i slutet av maj 2017.

Jörgen Bengtson
Foto: Jim Finnegan