Gömt tåg i bergen

Portmán var under cirka 2 000 år tid en gruvstad. I dag finns bara ruiner och andra minnen kvar från gruvepoken.

I Portmán har konjunkturerna gått upp och ner med gruvdriften. Den är nu historia. Turismen har så sakteliga börjat ersätta gruvnäringen, även om de flesta Portmánbor arbetar utanför den lilla staden eller byn.

Gruvnäringen har lämnat spår
Gruvnäringen upphörde från den ena dagen till den andra i mars 1990. Då stängde gruvnäringen i Portmán för gott.

Bolaget Peñarroya upphörde plötsligt med verksamheten efter årtionden av rovdrift. Bolaget lämnade allt, inklusive två lok och cirka 40 vagnar (bilden).

Till skillnad från tidigare nedgångsperioder – mot slutet av Romartiden och efter första världskriget – var nu omgivningen förstörd av gruvdriften. Portmánbukten var uppgrundad, som en följd av att gruvbolaget 1957 började spola ut lakrester i bukten. Berglandskapet var förött av gruvdriften, men själva byn var intakt.

Runt 2000 kommer vändningen för Portmán, med bygget av Puerto Vallarta, det första nya kvarteret i byn avsett för i första hand fritidsboende och bofasta som vill ha ett gott liv i solen.

I samma veva börjar kommunen och provinsen att rusta upp den gamla gruv- och fiskarbyn.

Gömda tåg i bergen
Portmán har lagt historien som gruvsamhälle bakom sig, men historien finns kvar. Många byggnader och ruiner påminner om gruvepoken. Gruvdriftens avtryck i naturen är uppenbar.

Mindre uppenbart är tågen som finns kvar utanför en av gruvgångarna. Man talar i Portmán om det försvunna tåget.

Tågen finns i berget norr om Portmán. Det består av två lok och cirka 40 vagnar. Här finns också lokstallar.

I anslutning till de övergivna tågen finns en lång gruvtunnel, José Maestre-tunneln. Den är drygt två kilometer lång. Vid tunnelns entré finns både namn och årtal för tunnelns tillkomst, 1957 skriven med romerska siffror, MCMLVII.

Utanför tunneln finns banvallen kvar, med syllar på sina ställen, men rälsen är uppriven. Lok och vagnar finns som gruvbolaget lämnade dem vind för våg, när gruvdriften upphörde över en natt 1990. Loken är av det tyska märket Deutz.

Även viktig fiskarby
Portmán har inte bara en historia som gruvby, utan också som fiskarsamhälle.

Portmán hade tidigare en stor fiskeflotta, som med framgång fiskade i de rika fiskevattnen utanför Portmánbukten. Men fiskeflottan har minskat till en rännil, som en följd av att gruvdriften grundade upp Portmánbukten. Fiskebåtarna fick flytta till Cabo de Palos.

När fiskebåtarna förhoppningsvis kommer tillbaka under 2020-talet, då utgrävningen av Portmánbukten ska vara slutförd, kan Portmán åter leva upp till det som kommunen sedan 2018 proklamerar vid infarten: ”Portmán, gruv- och fiskestaden”.

Boka din plats i solen här!

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 4 januari 2024