Arbetet i bukten återupptaget

Gruvdriften grundade upp hela Portmánbukten. Arbetet med att återställa huvuddelen av bukten har åter börjat. Stenmuren mot havet får nu en förlängning åt öster mot nya hamnen. Bilden visar muren från väster mot öster innan arbetet med att förlänga muren började hösten 2023.

Buktens återskapande (på engelska ”Regeneration of the Bay”) startade 2016, efter två årtionden av diskussioner, men gjorde halt 2019. Nu har arbetet så smått börjat igen, för att förhoppningsvis ta rejäl fart under 2024.

Bakgrunden är att Portmáns gruvor 1957–1987 spolade ut 48 miljoner kubikmeter lakrester i Portmánbukten. Bukten blev uppgrundad och har varit det sedan gruvnäringen gick i graven 1990.

Arbetet med att återställa bukten började i augusti 2016 och skulle vara klart i slutet av 2020. Det fick dock avbrytas 2019. Nu måste det till en ”global strategisk miljöbedömning” istället för en lokal. Miljöbedömningen beräknas vara klar, så arbetet med att återställa bukten kan fortsätta med start i april 2024.

Resultatet ska bli fina sandstränder, böljande kullar, stor småbåtshamn i gamla ”hamnen” (i dag är den ett ”vasshav”) samt nya restauranger, affärer och sportanläggningar. Hamnen ska få betydligt fler båtplatser än Portmán har hushåll!

Bilden visar planen för Portmánbukten, med samfällighetsföreningen Puerto Vallarta och semesterbostäderna mot havet till höger i utkanten av bilden.

Portman.nu har haft många artiklar om det gigantiska projektet med att återskapa Portmánbukten: Bukten myrsteg mot återskapande (30 september 2022), Portmánbukten närmare mål (21 december 2018), Utgrävning av Portmánbukten (27 september 2018), Återställare för Portmánbukten (31 maj 2017), Stor strand planeras i Portmán (9 augusti 2016), Portmán får hamn för 986 båtar (17 juli 2016) och Stor sandstrand hundra meter bort (19 december 2015).

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 8 januari 2024