Spanien byter till brittisk tid?

Mycket talar för att Spanien byter tidszon till samma som Storbritannien och Portugal, det vill säga flyttar tillbaka klockan en timme.

En parlamentarisk utredning föreslår att Spanien ska återgå till den tidszon landet tidigare tillhörde.

Spanien har tillhört fel tidszon i 71 år. Det ser man lätt genom att titta på en tidszonkarta, där Spanien är enda land som inte tillhör den tidszon där landet geografiskt ligger, västeuropeisk tid. Till denna tidszon hör bland annat Storbritannien, Irland och Portugal.

Enligt utredningen skulle en återgång till västeuropeisk tid har positiva effekter på bland annat sömn och produktivitet.

Jörgen Bengtson