Portmánbukten närmare mål

Utgrävningen av Portmánbukten närmar sig sitt mål. Drygt halva tiden som återställningen av bukten skulle ta, är nu till ända. Nu återstår knappt två års arbete. I dag finns en bastant vall mot havet, en saltsjö mellan havet och den inre delen av bukten, som fått fyra bassänger.

Det förorenade vattnet från saltsjön kommer att pumpas till bassängerna, där vattnet får avdunsta. Därefter kommer den förorenade jorden i bukten att transporteras till ett gruvhål några kilometer bort. Längst bort på bilden ligger ett stort, invallat område, som kommer att bli den nya småbåtshamnen, placerad där Portmáns gamla hamn låg mot berget.

År 1957 började gruvindustrin att spola ut 48 miljoner kubikmeter lakrester i Portmánbukten. Bukten blev snabbt uppgrundad och har varit det sedan gruvnäringen gick i graven 1992.

Nu pågår det omfattande arbetet med att återställa en stor del av bukten. Arbetet började i augusti 2016 och ska vara klart i slutet av 2020.

Resultatet blir fina sandstränder, böljande kullar, stor småbåtshamn samt nya restauranger, affärer och sportanläggningar. Hamnen får betydligt fler platser än Portmán har hushåll.

De nya, inbjudande badstränderna kommer ungefär hälften så långt bort som dagens strandlinje, räknat från bostäderna som Agneta och Jörgen Bengtson hyr ut, ungefär där saltsjöns strand mot Portmán är i dag.

Vi har tidigare skrivit om miljöprojektet i Portmánbukten: Utgrävning av Portmánbukten (27 september 2018), Återställare för Portmánbukten (31 maj 2017), Stor strand planeras i Portmán (9 augusti 2016) och Portmán får hamn för 986 båtar (17 juli 2016).

Bilden visar bukten i sin helhet i slutet av december 2018.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 11 januari 2019