Mycket bilder på Facebooksidan

Portman.nu finns sedan en tid på Facebook, Portman.hyra. Här serverar vi snabba nyheter, inbjudande bilder och korta uppdateringar av livet i Portmán och Spanien.

På FB-sidan kan också besökare och andra ställa frågor, lägga ut bilder och berätta om livet i Portmán och Spanien.

Facebooksidan föddes den 27 november 2013. Den har snabbt vuxit i popularitet, från 5 vänner den 21 december till 83 vänner i dag. Och fler vill vi gärna ha. Så välkommen att söka och dela med dig av erfarenheter på www.facebook.com/Portman.hyra.

Vi också tacksamt emot synpunkter på hur vi kan utveckla både denna webbplats och FB-sidan. Hör av dig direkt på FB-sidan, via e-post info/snabel-a/langvind.com eller Jörgen Bengtsons mobil 070-660 55 60.

Målet med båda webbplatsen www.portman.nu och www.facebook.com/Portman.hyra är dels att göra det lättare att finna sig hemmastad i våra två radhus/lägenheter i Portmán, dels att hjälpa våra hyresgäster att upptäcka Portmán, utforska omgivningen och dra nytta av den kunskap som vi och tidigare gäster har om livet i Spanien i allmänhet och Portmán med omgivning i synnerhet.

Jörgen Bengtson