Spansk siesta snart souvenir

Den klassiska spanska siestan, som alla semesterfirare i Spanien upplevt, kan snart vara en semestersouvenir.

Spaniens premiärminister Mariano Rajoy föreslår att Spanien avskaffar siestan, den långa lunch- och vilopausen under eftermiddagen. Han vill diskutera frågan med övriga partier, fackföreningar och arbetsgivare.

Delar av Spanien har redan ersatt siestan med en normallång lunch på cirka en timma. De flesta håller dock fast vid siestan, som fortfarande stänger Portmán och andra byar och städer under cirka tre timmar på eftermiddagen.

Siesta är spanska för ”middagsvila”. Den är vanligen tre timmar lång och inträffar mellan cirka 14 och cirka 17.

Bakgrunden till Mariano Rajoy förslag är att siesta sänker produktiviteten i samhället jämfört med andra länder, trots att spanjorerna arbetar fler timmar än jämförbara länder. Detta tror man beror på den långa frånvaron från arbetet mitt på dagen och det sena kvällsarbete, som blir en följd av siestans cirka tre timmar långa lunch.

Mariano Rajoy föreslår också att klockan 18.00 blir ny sluttid inom områden som inte av serviceskäl har behov av andra öppettider. Ett annat förslag är att Spanien ska återgå till västeuropeisk tid, som Storbritannien och Portugal har, för att sedan ha sommartid enligt brittisk modell.

Spanien har tillhört fel tidszon i 74 år. Det ser man lätt genom att titta på en tidszonkarta, där Spanien är enda land som inte tillhör den tidszon där landet geografiskt ligger, västeuropeisk tid. Till denna tidszon hör bland annat Storbritannien, Irland och Portugal.

Jörgen Bengtson