Sandstrand hundra meter bort

Nu är det klart: Utgrävningen av den igenslammade Portmánbukten blir verklighet. I förlängningen innebär det att bostäderna i Puerto Vallarta får en nyanlagd sandstrand drygt hundra meter från husen.

Upphandlingen av utgrävningen är klar. Acciona, SATO and Continental ska till en kostnad av 33 miljoner euro gräva ut den av gruvdriften igenslammade och förstörda Portmánbukten. Stora mängder av steril jord och havsbotten ska grävas upp och transporteras till övergivna gruvhål i kommunen La Unión.

När utgrävningen är klar, kommer den gamla strandlinjen att bli i stort sett återställd i den västra delen av bukten, drygt hundra meter från Puerto Vallarta. Här kommer man att bygga en stor marina.

I den östra och betydligt större delen av bukten, omfattar projektet anläggningen av en stor sandstrand. Det gör att boende i Puerto Vallarta kommer att få en härlig, flera hundra meter lång sandstrand direkt inpå knuten.

Frågan om att gräva ut och rena Portmánbukten har stått på den politiska agendan i närmare 20 år. Nu ser det ut att bli verklighet. Enligt nättidningen Murcia Today den 18 december 2015 ska arbetet börja 2016. Hittills har enbart forskningsarbete skett, för att kartlägga miljögifter, odlingsförutsättningar och planera för utgrävning och återställning.

Portmánbuktens igenslamning är en följd av att gruvindustrin 1957 började spola ut lakrester i bukten, som snabbt fyllde den. I mars 1990 stängde bolaget Peñarroya gruvdriften efter årtionden av rovdrift – och kritik.

Arbetet med att återställa Portmánbukten ser nu äntligen ut att bli verklighet. Arbetet kommer att ta flera år.

Jörgen Bengtson