TV

Det finns ett brett utbud av tv-kanaler i våra två hus.

Respektive hus har stor platt-tv med stort utbud av kanaler.

Stort kabel-tv-nät
I båda husen finns ip-tv med i stort sett alla svenska, norska och danska tv-kanaler, åtskilliga internationella tv-kanaler samt radio.

Totalt finns drygt 150 skandinaviska och engelskspråkiga tv-kanaler samt åtskilliga radiokanaler.

Här finns alla breda svenska tv-kanaler: SVT 1, SVT 2, SVT Barnkanalen, SVT 24, SVT Kunskapskanalen, TV 3, TV 4, TV 4 Guld, TV 4 Film. TV 4 Fakta, Kanal 5, TV 6, Sjuan, TV 8, Kanal 9, TV 10, Kanal 11 och TV 12.

Här finns också ett stort antal kanaler för sport, natur, historia, film och samhälle/nyheter, liksom internationella kanaler som BBC, CNN och Sky.

Svenska tv-kanaler i 46:an
Så här väljer man tv-kanaler i 46:an

1. Sätt på teven med röda knappen på fjärrkontrollen för tv-apparaten (LG).

2. Tryck på knappen ”Input”. Välj sedan med hjälp av ringen runt knappen ”OK”:
• ”HDMI1” för kanaler via ip-tv. Bekräfta med ”OK”.
• ”Satellite” för kanaler via kabel-tv. Bekräfta med ”OK”.

3. Växla kanaler, justera ljus etcetera enligt nedanstående:
• För ip-tv: via fjärrkontrollen för svarta boxen Mag 250 (Spania-boxen).
• För kabel-tv: via fjärrkontrollen för tv-apparaten (LG).

Svenska tv-kanaler i 51:an
Så här väljer man tv-kanaler i 51:an:

1. Sätt på teven med röda knappen på fjärrkontrollen för tv-apparaten (Philips).

2. Tryck på knappen ”Source”. Välj sedan med hjälp av pilarna runt knappen ”OK”:
• ”HDMI” för kanaler via ip-tv. Bekräfta med ”OK”.

3. Växla kanaler, justera ljus etcetera enligt nedanstående.
• För ip-tv: via fjärrkontrollen för svarta boxen Mag 250 (Spania-boxen): Välj ”Norway”, ”Sweden”, ”Denmark” eller ”For Adult” (kod 0000) och bekräfta med ”OK”. Välj sedan kanal och bekräfta med ”OK”. Återgå till huvudmenyn genom att trycka på knappen för ”hus”.
• För kabel-tv: via fjärrkontrollen för tv-apparaten (Philips).

TV via internet
Följande svenska tv-kanaler går vanligen att se via internet (play):
SVT 1
SVT 2
SVT 24
SVT Kunskapskanalen
SVT Barnkanalen
TV 3

TV 4
Kanal 5
Kanal 6
Kanal 8
Kanal 9
Kanal 10

Text och bild:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 7 januari 2018