Portmán får hamn för 986 båtar

Lilla Portmán med ungefär 1 000 invånare kommer att få en ny småbåtshamn för 986 båtar. Det står klart sedan det spanska jordbruks-, livsmedels- och miljödepartementet sagt ja till planerna.

Hamnen är en del av en större plan för Portmánbukten, som sedan många årtiondens med gruvdrift är igenslammad av lakrester från gruvnäringen. Nu är det klart att en stor del av bukten åter ska bli bukt och få nya sandstränder och parker. Det kommer också att bli restauranger, kaféer och affärer i anslutning till småbåtshamn och sandstränder.

–  Vi är övertygade om att förnyelsen av Portmánbukten, med en investering som överstiger 30 miljoner euro, kommer att bidra till ekonomisk utveckling, sysselsättning, som genererar mer än 200 direkta och indirekta arbetstillfällen, bevarat kulturarv och hållbar turism, säger Pedro Rivera, minister för offentliga arbeten och infrastruktur, i ett uttalande.

Hamnprojektet har en totalyta på 39 000 kvadratmeter i västra utkanten av Portmán, som tidigare var hamn med i dag är ett vasshav. Dit kommer dagens hamn i östra Portmán att flytta. Den nya hamnen ska ge plats åt 986 båtplatser, varav 171 fiskebåtar och andra lokala båtar samt 815 kommersiella båtplatser. I projektet ingår också restauranger, affärer och sportfaciliteter.

Jörgen Bengtson