Utgrävning av Portmánbukten

Utgrävningen av Portmánbukten samt reningen av jord och vatten från gruvdriften, är i full gång. I oktober 2020 ska det stora miljöprojektet vara i mål. Det ska återskapa huvuddelen av Portmánbukten, ge Portmán en ny, vidsträckt playa, ge den lilla byn en stor småbåtshamn och återföra alla fiskebåtar som tvingats lämna Portmán till den gamla hamnen – som inga båtar i dag kan ta sig till.

För den som besöker Portmán, kan aktiviteterna mellan havet och den gamla strandlinjen se märkliga ut. Vad som har skett till dags dato, är att man skapat tre bassänger i det gamla marsklandet. I dessa kommer man att torka förorenat havsvatten, för att sedan transportera förorenad havsbotten till en gruvhål på andra sidan bergen.

De nya, inbjudande badstränderna kommer mindre än hälften så långt bort som dagens strandlinje, räknat från bostäderna som Agneta och Jörgen Bengtson hyr ut.

Småbåtshamnen kommer att ge liv och rörelse till Portmán. Det nya livet har redan börjat, med ett hotell som öppnade för några år sedan, två nya strandrestauranger som öppnade i nya hamnen i somras och en restaurang i gamla hamnen som expanderar för framtiden.

Vi har tidigare skrivit om miljöprojektet i Portmánbukten: Återställare för Portmánbukten (31 maj 2017), Stor strand planeras i Portmán (9 augusti 2016) och Portmán får hamn för 986 båtar (17 juli 2016).

Text och foto:
Jörgen Bengtson