Bättre tider i Spanien!

Portmán och grannstorstaden Cartgena – och därmed Spanien – går mot bättre tider. Det visar våra mikroobservationer, i form av byggnation i Portmán och shopping i Cartagena.

Den tidigare finansministern Gunnar Sträng räknade godsvagnar och använd det som en indikation på konjunkturen. Vi räknar husbyggen och vakansgraden i shoppingcenter.

I Portmán pågår bygget av ett hotell i samhällets västra utkant. I centrala Portmán, direkt norr om samfällighetsföreningen Puerto Vallarta, har bygget av två flerfamiljshus startat, där husskeletten står i nära ett decennium. All byggnation i Portmán stannade tvärt av som en följd av finanskrisen 2008. Nu är tre byggen i gång.

l Cartagena finns ett stort shoppingcenter, Espacio Mediterráneo, där många  butikslokaler stått tomma efter finanskrisen – då Espacio Mediterráneo öppnade. För första gången är nu alla små butikslokaler utanför stormarknaden Carrefour fulla av verksamhet, totalt 15 butiker. Även i Espacio Mediterráneo i övrigt är vakansgraden numera låg.

Steg för steg går det att notera att den spanska lågkonjunkturen har bottnat.

Jörgen Bengtson