Lätt att källsortera rätt

Spanien har blivit riktigt bra för den som vill sortera sina sopor i olika fraktioner. Än så länge är det ovanligt att sortera ut matavfall och annat rötbart avfall, men de vanliga fraktionerna finns i lilla Portmán och runt om i Spanien.

Vanligen så har kärlen tydliga symboler, som gör det lätt att sorter olika fraktioner rätt. Men det kan också vara bra att ha en liten ordlista för de vanligaste fraktionerna:
• contenedor de basura: soptunna
• vidrio: glas
• envases de plástico: plastförpackningar
• envases metálicos: metallförpackningr
• panel: papper (och kartong)
• orgánico: hushållssopor

Närmaste avfallstation för boende i Puerta Vallarta finns utanför områdets nordvästra entré. Där finns också något ovanligt, ett kärl för kläd-, sko- och leksaksinsamling.

Text och foto:
Jörgen Bengtson