Sopor

Spanien har numera en sophantering och återvinning, som inte ligger så långt efter Sverige. Spanjorerna ligger dock långt efter svenskarna i sopsorteringens ädla konst.

Sopor lämnar man i stora, gröna sopcontainrar, som finns på många ställen i Portmán.

Fraktioner – sorterade sopor – går att lämna i Portmán på flera ställen. Den närmaste ligger vid den nordvästra ingången till samfällighetsföreningen Puerto Vallarta.

Fraktionssortering finns för:
• papper och kartong
• plast
• glas
• kläder och skor
• olja

I våra bostäder finns särskilda kärl i diskbänken och/eller tvättstugan för
• hushållssopor
• papper och karton
• plast
• glas

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 3 januari 2024